قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

اسامی محصلین که در ذیل می باشد،‌ اسناد شان کمبود دارد یعنی اسناد خواسته شده (‌ اورنجی بیلگه – ترانسکریپت تفصیلی و فورم معلوماتی )‌ مکمل نداشته بنا در قسمت شان هیچ نوع اجراات در راپور عمومی نمی شود و محصلین وقتی در راپور عمومی از  وضعیت  شان راپور داده  نشود خودبخود ترک تحصیل محسوب شده و امتیازاتش قطع می شود .

بنا لطف نموده بخاطر کمک با خود تان اسناد تان را تکمیل نموده و محصلین عزیز به صورت عمومی یکبار بار دیگر در قسمت ارسال اسناد توجه نمایند تا اسناد خواسته فوق الذکر مکمل ارسال گردد .

1- احمد پرویز خرم   

2- محمد اقبال مردان                                                

3- مسعود درانی                                                       

4-شعیب صافی    

5- محمد نعیم حسن زی

6- عبدالله ذبیر

7- عبدالرحمن فرهر

8- مطیع الله اکرمی

9- حارث عمر امیر

10- عبدالله مظلوم یار

11- نثار احمد نیک یار

12- انتظار احمد همدرد

13- شیر علم سلطانی