قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

اسامی محصلین که در ذیل نگاشته شده است اسناد ارسالی شان کمبود دارند و قابل طی مراحل نمی باشند لطفا هر چه زودتر اسناد خود را مکمل نموده و نسخه مکمل انرا به ادرس دفتر اتشه تحصیلی ارسال بدارید،‌ در غیر ان اسناد تان طی مراحل نمی شود و ترک تحصیل محسوب خواهید شد .

1- فضل الرحمن بشردوست

2- اسد الله سعیدی

3- صدیقه حسینی

4- وحید الله محمد خیل

5- وحید احمد تایی

6- محمد فهیم حسن زی

7- تاج الدین محمدی

8- احمد الله ساحل

9- لطف الله سعید زاده

10- محمد علی شکیب

بااحترام

سفارت افغانستان انقره

دفتر اتشه تحصیلی