قابل توجه محصلین بورسیه های دولتی که در ایام رخصتی تابستانی ( جولای و اگست ) در لیلیه ها ساکن خواهند بود !

هر چه عاجل لست تعداد محصلین با ذکر اسم – تخلص – تی جی نمبر- شهر – نام لیلیه را ترتیب داده و الی امشب ساعت 12 برای ما به این ادرسعاجل ایمیل نماید  , تا باشد در قسمت پرداخت فیس لیلیه های تان اجراات شود .

Afg.eduattache.tr@hotmail.com

نوت:

 اگر کسی در لست شامل نباشد بعدا به هیچ عنوان دفتر اتشه تحصیلی نمی تواند برای شان اجراات کند لطف نموده هر ان محصلی که در لیلیه مانده نی میباشند شامل لست های خویش قرار بدهید .

 

بااحترام