قابل توجه محصلین بورسیه های دولتی افغانستان !

طوریکه میدانید محصلین که در طی رخصتی های تابستانی در لیلیه های کشور ترکیه زیست مینمایند باید فیس دو ماهه جولای و اگست 2019 را خود شان شخصا تحویل نماید .

بنا دفتر اتشه تحصیلی به حکم وزارت محترم تحصیلات عالی جهت رفع مشکلات محصلین گرامی اینک الیوم 02/07/2019 برای ان تعداد از محصلین که مشکلات در پرداخت فیس لیلیه داشتند از بابت معاش ماه جولای 2019 شان ؛ پول به حسابات شان حواله شد تا باشد با این پول بتوانند مشکلات پرداخت فیس لیلیه را از بابت ماه های جولای و اگست 2019 پرداخت نموده و سند پرداخت را رسما از بانک گرفته و ذریعه پست اصل سند را به دفتر اتشه تحصیلی الی ختم رسمیات روز جمعه مورخ 05/07/2019 به ادرس سفارت افغانستان در انقره ارسال نمایند . اگر از همین پول دو ماهه یعنی جولای و اگست 2019 را تحویل نه نمایند دولت اصلا بار دیگر برای محصل پول پرداخت نخواهد کرد محصلین به باریکی این موضوع مطلع باشند .

نوت : در صورتیکه سند پرداخت ارسال نشود برای محصلین یاد شده اصلا معاش حواله نخواهد شد و هیچ سند پرداخت به اساس ایمیل قابل قبول نیست صرف باید اصل سند از طریق پست الی تاریخ قید شده ارسال گردد تا باشد پول پرداخت شده تان دوباره اعاده گردد.

بااحترام