قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در ترکیه !

طوریکه میدانید روند فراغت محصلین محترم شروع گردیده است.

بنا به تمام محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان خبر داده می شود اینکه،

 اسناد ( دیپلوم )‌ محصل الی یک ماه بعد از تاریخ تذکر یافته روی سند، در سفارت قابل تایید و تصدیق خواهد بود . در صورتیکه اسناد محصلین بورسیه های دولتی بیشتر از یک ماه به تاخیر جهت تاییدی و تصدیق اورده می شود قابل تصدیق نخواهد بود .

بنا از تمام محصلین محترم یکبار دیگر و جدآ تقاضا میگردد به مجرد اخذ دیپلوم از فراغت خویش حتما و ضرورآ از طریق ادرس پستی، ایمیل ادرس ،‌ شماره فکس، شماره تیلیفون دفتر شماره مبایل و وتس آپ دفتر اتشه تحصیلی را در جریان قرار دهد .

نوت : هیچ نوع بهانه و دلیل قابل قبول نخواهد بود .

ادرس :‌ cinnah cad NO 88 cankaya Ankara

شماره تیلیفون : 03124423343

فکس دفتر : 03124423345

شماره مبایل : 05433562967

وتس اپ : 05433562967

ایمیل ادرس : afg.eduattache.tr@hotmail.com

بااحترام

دفتر اتشه تحصیلی در انقره