قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان .

طوریکه میدانید دنیا با بلا و مصیبت ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکندِ، اولا از در باره خداوند متعال استدعا داریم که به فضلیت ماه مبارک رمضان هر چه زوتر دنیا و انسان از شرِ این بلا رهایی یابد ثانیا الیوم یکبار دیگر با ریس عمومی اداره تنظیم لیلیه ها اقای یاوس گونال شخصا اتشه تحصیلی صحبت نموده و ایشان اطمینان دادند که به لطف خداوند تا حال هیج یک از محصلین افغان به ویروس کرونا مصاب نشده است . صرف یک واقعه مثبت راپور داده شده است که شخصا اتشه تحصیلی دیشب ساعت  12:30 شب با محصل ارتباط برقرار نموده و ایشان نیز به فضل خداوند متعال کاملا شفا یاب شده و همه تست های شان منفی گزارش داده شده است و فعلا کاملا صحت یاب می باشند .

بنا یکبار دیگر اولا از خداوند متعال برای تان صحت تمنا داریم ثانیا هر محصل مکلف است تا هم خود و هم در مورد صحت همقطاران خود توجه و دقت خاص نموده قوانین نافذه صحی را کاملا مراعت نموده تا باشد در امن و امان خداوند کریم باشد .

در صورت هر مورد مشکوک لطف نموده به زودترین فرصت با مراکز صحی مراجعه نموده و اطمینان صحت مندی خویشرا حاصل نماید . میدانید ارایه خدمات صحی در مورد کرونا در تمامی مراکز صحی کشور دوست ترکیه بدون در نظر داشت هر اصل دیگر مجانی می باشد .

هوالشافی

دفتر اتشه تحصیلی در سفارت افغانستان مقیم انقره