قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان .

امید صحت و سلامت باشید و ازگزند کرونا و هر بلا در امان باشید . طاعات و عبادات تان قبول حق باد .

فرا رسیدن عید سعید فطر را به شما و از طریق شما به خانواده های محترم تان از صمیم قلب تبریک عرض میداریم امید ایام به کام تان بوده ، خوشی و صحت مندی نصیب تان باد .

نوت : محصلین گرامی اینک پول فیس لیلیه های دولتی نوبتی شامل لست دوم نیز خدمت تان به حسابات تان ارسال گردید . الی الیوم تمامی اسنادی که از بابت پرداخت فیس لیلیه ها به دفتر اتشه تحصیلی ارسال گردیده است الی اخرین تن؛ اینک امروز جهت جلوگیری از مشکلات اقتصادی شما عزیزان دوباره برای تان ارسال گردید. 

این پروسه الی ختم موضوع لیلیه های نوبتی در کشور ترکیه ادامه خواهد داشت و هر محصل که در این ایام در لیلیه ها زنده گی میکند مکلف است تا فیس خویشرا بر وقت پرداخت نموده اسناد پرداختی خود را به دفتر اتشه تحصیلی از طریق پسته ارسال نماید تا باشد بعد از تهیه لست و طی مراحل پول  برای تان اعاده گردد در غیر ان بدون داشتن اسناد پرداخت فیس لیلیه برای کسی مجرا داده نخواهد شد، محصلین محترم از چیگونگی موضوع باید مطلع باشند . 

بااحترام