قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

بدلیل ختم  سال تحصیلی 2017-2018 ،از تمام محصلین محترم بورس دولتی جمهوری اسلامی افغانستان در ترکیه تقاضا می گردد تا اسناد تحصیلی ( اورنجی بلگه جدید و ترانسکریپت نتایج و فورم معلوماتی،  تماما به شکل اصل و مزین با امضا و مهر پوهنتون ) خویش را از بابت سال تحصیلی 2017-2018 ، اعتبار از تاریخ 25 سپتامبر ( ایلول ) الی تاریخ 15 اکتوبر ( ایکیم )‌ سال روان از طریق پست به آدرس ذیل ارسال نمایند .

آدرس دفتر آتشه تحصیلی در سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در انقره !

Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan

Cinnah caddesi : No / 88

Cankaya – Ankara

Education Attaché office

Ankara – Turkey

http://afghaneduattache.com 

محصلین گرامی لطفا فورم که در ضمیمه اطلاعیه می باشد همراه با اسناد تان مکمل که قابل خواندن باشد خانه پوری نماید،‌ بدون فورم اسناد قابل ارزیابی نمی باشد .

    -بعد از تاریخ اعلان شده اصلا هیچ نوع معذرت برای اخذ و ارسال اسناد وجود ندارد و محصل نزد این اداره ترک تحصیل پنداشته شده همه امتیازات شان قطع و به مرکز رسما معرفی خواهند شد .

لینک فورم معلوماتی