قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

طوریکه مستحضرید،  کار روی جمع آوری راپور تحصیلی سال 2017-2018 شما آغاز شده است .

بنا جهت رسیده گی بر وقت به مشکلات محصلین عزیز و از طرف دیگر با در نظر داشت حجم کاری که بالای دفتر اتشه تحصیلی می باشد . مراتب ذیل به سمع محصلین گرامی رسانیده می شود :

  • دفتر اتشه تحصیلی از ساعت 9 صبح الی 1 بعد از ظهر در خدمت محصلین گرامی قرار خواهد داشت .
  • از ساعت 2 الی 5 عصر دفتر اتشه تحصیلی ازپذیریش ملاقات های محصلین گرامی معذرت میخواهد، چون باید روی جمع اوری،‌ ترتیب و تهیه راپور سال 2017-2018 کار کرد .

این وضعیت الی ختم و تکمیل راپور تحصیلی سال 2017-2018 جریان خواهد داشت و با ارسال راپور به مرکز دوباره محصلین محترم از پذیریش محصلین در هر دو شفت کاری این سفارت مطلع خواهند شد . امید محصلین محترم خود را به اوقات کاری اعلان شده عیار نمایند.

سفارت افغانستان

دفتر اتشه تحصیلی