قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

محصلین محترم؛ لطفا در زمان اخذ ترانسکریپت از اداره مربوطه تان خواهان ترانسکریپت های تفصیلی ( detaylı ) باید شد . چون ترانسکریپت های ساده جوابگو معلومات خواسته شده وزارت تحصیلات عالی نمی باشد .

بااحترام

سفارت افغانستان

دفتر اتشه تحصیلی